Дисциплини

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
4 г./ 8 семестъра

УЧЕБЕН ПЛАН

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

Микроикономика
Основи на управлението
Академично писане и работа с информационни източници
Основи на бизнес психологията

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Макроикономика
Основи на финансите
Стратегическо управление
Количествени методи и работа с SPSS

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

Международна икономика
Основи на маркетинга
Основи на правото
Психология на личността

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Маркетингови изследвания
Публични финанси
Когнитивни процеси и вземане на решение
Диференциална и кроскултурна психология

ПЕТИ СЕМЕСТЪР

Банково дело
Финансов мениджмънт
Изследователски методи в психологиягта и бизнеса
Управление на продажбите

ШЕСТИ СЕМЕСТЪР

Управление на човешките ресурси
Бизнес стратегии
Социална психология
Педагогическа психологя и образователен мениджмънт

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

Организационно поведение
Трудова психология
Икономическа психология
Консултативна психология

ОСМИ СЕМЕСТЪР

Поведенческа икономика
Потребителска психология
Псхология на рекламата
Организационна култура и организационна патология

 

Yves Saint Laurent Perfume